معرفي | بازيابي اطلاعات | امنيت اطلاعات | امحاء اطلاعات | ادله الكترونيكي | محصولات | ارائه خدمات | گواهينامه ها | مشتريان | تماس | صفحه اول
 
عناوين مرتبط     

بازيابي فيزيكي

بازيابي انواع سرور

بازيابي لاجيكالي

فهرست مشتريان خدمات مركز بازيابي اطلاعات رسانه افزار

مشتريان

در دهه اخیر به علت رشد روز افزون حجم اطلاعات و بکار گیری فراگير سيستمهاي رايانه اي و نرم افزارها در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و شركتهاي بزرگ و كوچك و حتي منازل و اهمیت و وابستگي به اطلاعات قسمت عمده اي از مردم با مقوله اطلاعات و ذخيره سازي آنها سروكار دارند .

فهرست بلند بالايي از مشتريان سازماني و شركتها نشان از سوابق و تجربیات بسیار درخشان در بازیابی اطلاعات تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات در وزارتخانه ها ، بانکها ، سازمانها ، صنایع و شرکتهای دولتی و خصوصی دارد .

دانلود فهرست مشتريان خدمات بازيابي اطلاعات در محل

دانلود فهرست مشتريان دسته بندي شده : مربوط به قبل از سال 1383

دانلود فهرست مشتريان بر اساس تاريخ : مربوط به سال 1383 و سال 1384

دانلود فهرست مشتريان بر اساس تاريخ : مربوط به سال 1385 و سال 1386

دانلود فهرست مشتريان بر اساس تاريخ : مربوط به سال 1387 و سال 1388

دانلود فهرست مشتريان بر اساس تاريخ : مربوط به سال 1389

دانلود فهرست مشتريان بر اساس تاريخ : مربوط به سال 1390 تا سال 1392

 
 
SERVER RECOVERY  | |   VMWARE RECOVERY  | |   PRODUCTS  | |   HDD RECOVERY  | |   RAID RECOVERY  | |   HOME
Copyright © 2018 Vira Resaneh Afzar Co. All rights reserved.